Chronische Interstitiële Nefritis (CIN)

Chronische nierinsufficiëntie (CNI) oftewel Chronische Interstitiële Nefritis (CIN) komt veel voor bij oudere katten.
Vroege diagnose is erg belangrijk voor de behandelingsstrategie.

De prognose voor een kat met CNI is altijd ongunstig, maar wanneer er vroegtijdig ingegrepen wordt is het mogelijk om de patiënt geruime tijd in een goede klinische toestand te houden waarbij ook de levenskwaliteit behouden blijft.

CNI wordt bij katten vaak gediagnosticeerd. Aangezien de nier een grote functionele reservecapaciteit bezit, wordt nierinsufficiëntie pas duidelijk indien 2/3 van de nier is aangetast. Daarom adviseren wij om bij katten van middelbare leeftijd de urine en het bloed te laten onderzoeken. Ook kan een bloeddrukmeting worden gedaan. Het is bekend dat veel oudere katten aan een te hoge bloeddruk leiden wat ernstige nierschade tot gevolg heeft. Vroegtijdige diagnose verhoogt de behandelingsmogelijkheden sterk .

Chronische nierinsufficiëntie is in tegenstelling tot acute nierinsufficiëntie een onomkeerbare ziekte waarbij het verlies aan nierfunctie, oplopend verloopt. De meeste katten sterven uiteindelijk ten gevolge van uremie (afvalstoffen in het bloed).

Symptomen

De symptomen beginnen meestal heel geleidelijk met wat meer drinken dan normaal en het haarkleed dat niet meer zo mooi blinkt. In een later stadium begint de kat meer te drinken (polydypsie) en te plassen (polyurie) dan normaal.

De kat begint gewicht te verliezen en in een later stadium krijgt hij last van braken, diarree en een typische mondgeur tgv de ophoping van allerlei gifstoffen in zijn bloed.

In een eindstadium produceert de kat geen urine meer en zal uiteindelijk sterven door een ureum (afbraakprodukt van eiwitten) -vergiftiging.

Behandeling

  1. Medicatie: Om de locale hypertensie tpv de nieren te behandelen worden er vaatverwijderende middelen aangeraden. Deze hebben het voordeel dat ze vochtafdrijvend zijn en zo het verminderde concentratievermogen van de nieren kunnen compenseren. Deze middelen helpen ook de bloeddruk omlaag te brengen.
  2. Voeding: De bedoeling van een aangepaste voeding is er uiteraard voor te zorgen dat het ureum en creatinine in de bloedbaan daalt. Daarom moet de concentratie aan eiwit, fosfor en natrium in het diëet aangepast worden.
  3. Voeddingssupplement: Ipakitine zorgt voor de absorptie van gifstoffen zoals creatinine en ureum en verlaagd hierdoor de belasting van de nieren.